Sidrišče
Prihaja pomoč, foto: Vladimir Habjan
Nad meglo, foto: Vladimir Habjan
Iskanje
NOVICE    

Objavil/a: Matjaž Šerkezi, ponedeljek, 20. april 2020, ogledov: 3349

Priporočila PZS v času sproščanja ukrepov zaradi epidemije koronavirusa

Priporočila Planinske zveze Slovenije za hojo po planinskih poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in na balvanih ter ostale dejavnosti v gorskem svetu v času postopnega sproščanja ukrepov zaradi epidemije koronavirusa. Priporočila veljajo od 20. aprila 2020 in do spremembe oz. preklica.
Ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 smo v Planinski zvezi Slovenije vse obiskovalce gora pozvali, da se iz znanih razlogov odpovedo dejavnostim v gorah, razen lažjim sprehodom v bližini doma in v družbi domačih. Pohvaliti je treba obiskovalce gora, da so se priporočil držali in je bilo v času od razglasitve epidemije do danes (20. 4. 2020) posredovanj gorskih reševalcev v gorah minimalno.

Z 18. aprilom 2020 je Vlada RS začela s postopnim sproščanjem ukrepov in dopuščanjem nekaterih športnih dejavnosti.

OPOZORILO:

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.
Posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). (Vir: www.gov.si)


V planinski organizaciji se zavedamo, da je telesna dejavnost na prostem pomembna za zdravje posameznika in da je v teh čudovitih pomladnih dneh težko ostati doma. Razglasitev epidemije v RS še vedno velja in obiskovalci gorskega sveta se moramo držati odlokov pristojnih institucij.

Zaradi vseh dejstev, ki veljajo v času razglašene epidemije, naj ta dopis NE VELJA kot povabilo v gore, zlasti ob bližajočih se praznikih, ko si bo marsikdo zaželel obiska gora. Še vedno je z vladnim odlokom prepovedano prehajanje občinskih meja, kar velja tudi za planinarjenje, pohodništvo, turno kolesarjenje, gorski tek, alpinizem, turno smučanje, plezanje in ostale dejavnosti na prostem in v gorskem svetu. Svetujemo, da se izogibate zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, turne smuke in nasploh visokogorja in bolj tveganih planinskih dejavnosti.

Naj še enkrat ponovimo glavne razloge:

 • zaradi razglašene epidemije gorsko reševanje poteka v posebnih pogojih in ob upoštevanju vseh protokolov se intervencijski čas od poziva gorskih reševalcev do prihoda do ponesrečenca bistveno podaljša, tudi če je poškodovani na planinski poti, ki je po kategorizaciji planinskih poti označena kot lahka planinska pot,
 • z vsemi poškodovanimi je treba ravnati, kot da so okuženi s covidom-19 in ob tej predpostavki posadka helikopterja lahko odkloni prevoz v primeru, da je reševanje s pomočjo helikopterja sploh mogoče (vreme, veter oz. razmere v gorah),
 • planinske koče so od 16. marca do nadaljnjega zaprte z vladnim odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s čimer je onemogočena oskrba ali varno zavetje obiskovalcev gora,
 • planinske poti so lahko poškodovane, saj se je v času od razglasitve epidemije ustavila tudi dejavnost markacistov (strgane jeklenice, poškodovani stopi, poškodovani posamezni deli zaradi dejavnosti erozije ...),
 • zaradi erozije (sneg, mraz, nihanje temperatur ...), ki je še posebej dejavna v pomladanskem času, je povečana možnost padajočega kamenja, sploh tam, kjer poti potekajo pod stenami.

Planinarjenje, pohodništvo, turno kolesarjenje in gorski tek
Pri planinski dejavnosti v domači občini upoštevajte priporočeno varno razdaljo vsaj 1,5 metra.
Izberite poti, ki ste jim kos oz. upoštevajte, da imate vsaj nekaj rezerve pri izvajanju izleta v gorah (lažja pot, krajši predvideni čas, ustrezna oprema, usposobljenost, nepredvideni dejavniki ...).

OPOZORILO:
1. V visokogorju so še vedno zimske razmere in za obisk gora potrebujete zimsko opremo, ki jo morate znati pravilno in varno uporabljati, sicer je lahko smrtno nevarna (cepin, dereze). Nujna je uporaba čelade.
2. V sredogorju je na posameznih delih planinskih poti sneg in varno prečenje, tudi če gre za nekaj metrov, je mogoče le s pravilno uporabo ustrezne opreme (dereze, cepin, čelada ...).
3. Zaradi suše sta v nižjih predelih in sredogorju na planinskih poteh droben pesek in grušč in s tem povečano tveganje za zdrs, sploh v primeru, če obiskovalec gora ni vešč hoje po takšni podlagi ali ob neprimerni obutvi. Nevarnost zdrsa predstavlja tudi suha trava in v gozdu suho listje, v primeru da stopimo s planinske poti na večji strmini.
4. Obiskovalci gora, ki niste planinsko in alpinistično usposobljeni in izkušeni, se v gore v času epidemije ne podajajte, zlasti ne v visokogorje.

UPOŠTEVAJTE:
Ne glede na vrsto gibanja (hoja, tek ...) upoštevajte osnovne napotke za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si):
1. V gore se vedno odpravimo z nahrbtnikom, v katerem naj bo obvezna planinska oprema:
 • osebni komplet prve pomoči,
 • čelna svetilka in rezervne baterije,
 • alu-folija ali velika črna vreča ali bivak vreča (za toplotno zaščito v primeru nesreče ali nenačrtovanega bivakiranja),
 • mobilni telefon s polno baterijo (izklopi prenos podatkov, saj se zaradi šibkega signala hitreje praznijo baterije),
 • planinski zemljevid in kompas,
 • železna rezerva (hrana, ki ima visoko energijsko vrednost in dolg rok obstojnosti, je lahka in ima majhno prostornino),
 • zadostna količina tekočine (brezalkoholni izotonični napitki).
Ne pozabite na zaščito pred soncem, vetrom in mrazom (topla oblačila, kapo in rokavice). Temperature v gorah se lahko hitro spustijo pod ledišče ali pa nas tudi v nižjih predelih presenetita sneg ali sodra. POMEMBNO - opremo moramo znati pravilno uporabljati!

2. POMEMBNO je načrtovanje ture in pridobivanje preverjenih informacij. Podatke o stanju na planinskih poteh najdete na spletni strani Planinske zveze Slovenije (www.stanje-poti.pzs.si).
3. Svojo namero o turi zaupajte domačim (kam se odpravljate, za koliko časa, rezervni cilji ...) ali pa obvestilo napišete na list in ga pustite na vidnem mestu v avtomobilu.
4. Na vrhovih se vpišite v vpisno knjigo (uporabite rokavice in svoje pisalo).
5. Spremljajte vremensko napoved.
6. Priskrbite si planinskih vodnik in nov planinski zemljevid, saj v starih vrisana pot ni nujno, da poteka še vedno tam oz. sploh obstaja.
7. V gore se ne podajte sami, ampak v družbi domačih, turo prilagodite najšibkejšemu udeležencu (upoštevajte priporočila NIJZ glede druženja).
8. Gibajte se le po markiranih planinskih poteh, ki so označen s Knafelčevo markacijo. Ne zahajajte na brezpotja. Če se izgubite, se čim prej vrnite po isti poti in poiščite markacijo. Ne nadaljujte v neznano. Upoštevajte dejstvo, da je slovenski alpski svet zahteven in da je LAHKA planinska pot za marsikoga prezahteven zalogaj (dolžina poti, več ur hoje, korenine in kamenje ...).

Zavarovane plezalne poti
Večina zavarovanih plezalnih poti v času od razglasitve epidemije je na pobudo civilne zaščite ali odredbe občin zaprtih, če se v matični občini odpravite na kakšno, ki je odprta, pri tem
UPOŠTEVAJTE:
1. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke.
2. Ne preizkušajte svojih osebnih meja in se podajte le na ture, ki so po zahtevnosti nekaj stopenj nižje od vaših izkušenj in znanja.
3. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo kot pa priporočeno razdaljo med dvema sidrnima točkama.
4. Pri vzpenjanju ne prehitevajte in bodite pozorni na varnostno razdaljo.
5. Po zavarovani plezalni poti NE SESTOPAJTE!

Turno smučanje
Pri turnem smučanju v domači občini ohranjajte priporočeno razdaljo. Poleg upoštevanja vseh znanih varnostnih ukrepov dodatno
UPOŠTEVAJTE:
1. Ne preizkušajte svojih osebnih meja in se podajte le na ture, ki so po zahtevnosti nekaj stopenj nižje od vaših sposobnosti, izkušenj in znanja.
2. Turo dobro načrtujte in bodite pozorni na stopnjo nevarnosti proženja snežnih plazov. Imejte v mislih, da so v pomladanskem času velika nihanja temperature in s tem tudi pogostejši talni plazovi.
3. Na grebenih in vrhovih ohranjajte varnostno razdaljo z ostalimi udeleženci, in če je treba, počakajte, da se prostor sprosti.

Alpinistične ture
V času od 18. aprila 2020 do preklica so mogoče samo v domači občini, z najožjimi družinskimi člani vašega gospodinjstva in ob upoštevanju priporočene varnostne razdalje.

Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije za čas razglašene epidemije odsvetuje alpinistično dejavnost zaradi povečane obremenjenosti reševalnega in zdravstvenega sistema z zagotavljanjem oskrbe okuženim s koronavirusom in delovanja v posebnih okoliščinah. Če se že odpravljate na alpinistično turo, naj bo ta strogo v dometu vaših sposobnosti, znanja in izkušenj!

Več o priporočilih Planinske zveze Slovenije o varnejšem gibanju v gorskem svetu si lahko preberete na povezavi www.varneje.pzs.si.

Športno plezanje v naravnih plezališčih
Naravna plezališča lahko obiščejo plezalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini plezališča, seveda ob upoštevanju ostalih določil, ki so še v veljavi, zato pri športnem plezanju v naravnih plezališčih, suhem orodjarjenju in balvaniranju na prostem upoštevajte naslednja priporočila.

1. Plezalna naveza:
 • Plezalna partnerja naj bosta člana istega gospodinjstva, če to res ni mogoče, naj se naveza omeji na stalna in odgovorna plezalna partnerja.
 • Če plezalca nista iz istega gospodinjstva, naj se ves čas gibljeta v medsebojni razdalji več kot 1,5 metra.
 • Če plezalca nista iz istega gospodinjstva, naj vsak plezalec uporablja svoje varovalne pripomočke (vponke, varovalo, komplete).
 • Vsak plezalec naj se navezuje izključno na svoj konec vrvi.
 • Osebno opremo naj imata plezalca pospravljeno v torbi oz. nahrbtniku v svoji bližini.
 • Plezalec naj izbira smeri takšnih težavnosti, ki so pod njegovimi siceršnjimi sposobnostmi.
 • Do drugih plezalnih navez v plezališču držite osebno razdaljo vsaj 1,5 metra.
 • Ne plezajte sosednje smeri, v kateri se nahaja že druga naveza.
 • Med plezanjem se ne dotikajte obraza z rokami. Po plezanju si roke umijte z milom ali razkužite z razkužilom.

2. Plezališče:
 • Ne uporabljajte plezališč, ki so v bližini vasi, oz. plezališč, ki za dostop uporabljajo krajevno infrastrukturo (poti, parkirišča).
 • Če je na parkirišču večje število avtomobilov, obisk plezališča preložite na kasneje.
 • Izogibajte se srečanjem z domačini in ne uporabljajte lokalnih trgovin.
 • Plezalce prosimo, da so v tem obdobju še posebno strpni do domačinov in upoštevajo njihove želje glede plezanja na njihovem območju.

Plezalne dvorane zaradi vladnega odloka o prepovedi rekreacije v zaprtih prostorih do nadaljnjega ostajajo zaprte.
Če vseeno pride do nesreče:
 • ostanite mirni in ohranite prisebnost,
 • ocenite položaj in zaščitite sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi,
 • nudite prvo pomoč v okviru svojega znanja in sposobnosti.
 • pokličite na številko 112 ali v primeru slabega signala pošljite kratko sporočilo na številko 112 - sporočite, KDO ste, KAJ in KJE se je zgodilo, KDAJ se je zgodilo in KOLIKO je ponesrečencev. Upoštevajte navodila operaterja in pozneje gorskih reševalcev. Zavedajte se, da pomoč lahko pride šele čez nekaj ur in s tem razlogom je obvezna oprema v nahrbtniku še kako pomembna za življenje!

Verjamemo, da smo obiskovalci gora osebno in družbeno odgovorni in da se bomo v tem izrednem času znali pravilno odločati in ustrezno udejstvovati v našem gorskem svetu.

Ob odgovornem ravnanju drug do drugega ne pozabite na odgovoren odnos do narave in smeti ne puščajte na poteh, pri zaprtih planinskih kočah ali na izhodiščih, ampak jih odnesite domov in tam odložite v ustrezne zabojnike.

Varno in odgovorno na planinskih poteh.

Planinska zveza Slovenije
koronavirus_pzs_bener


 
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
 

Zadnje novice

Sorodne organizacije 

Gorska reševalna zveza Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Planinska zveza Slovenije
© Društvo GRS Kamnik, 2024